IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19) kojim se preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Ova izjava o pristupačnosti  primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.ra-vsz.com

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena je 20. svibnja 2021. temeljem samoprocjene koju je provela Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
• telefonom na broj: +385 032 339-993
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: rraguz@ra-vsz.hr
• poštom na adresu: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci
POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odgovarajuće odredbe posebnog zakona kojim se uređuje pravo na  pristup informacijama.
Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
Tel: 01 2099 115
Fax: 01 2099 122
Skip to content