Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području demokratizacije i društvenog razvoja – udruge iz Domovinskoga rata (sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja)

}

19. kolovoza 2022.

Udruge u Republici Hrvatskoj suočavaju se s izazovima vezanim uz održivost i zadržavanje stručnih ljudskih resursa u udruzi što umanjuje mogućnost reagiranja na promjene u društvu, pružanje usluga ciljnim skupinama u društvu te u konačnici učinkovitu iskoristivost ESI fondova na natječajima gdje su udruge prihvatljivi partneri.

Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj putem

trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje

doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju i kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od

strane institucija državne uprave, drugih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pod udrugama iz Domovinskog rata, u okviru ovog natječaja, podrazumijevaju se udruge koje su se u svom statutu opredijelile kao: udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i/ili članova njihovih obitelji i/ili stradalnika iz Domovinskoga rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata).

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 (tri) kategorije:

 1. kategorija – podrška do 150.000,00 kn (do € 19.908), podnatječaj “Institucionalna podrška 22_3_DR_MHB – 20”
 2. kategorija – podrška do 100.000,00 kn (do € 13.272), podnatječaj “Institucionalna podrška

22_ 3_DR_MHB – 13″

 1. kategorija – podrška do 50.000,00 kn (do € 6.636), podnatječaj “Institucionalna podrška

22_3_DR_MHB – 7″

Najviši navedeni iznosi (do 150.000,00 kn / do € 19.908, do 100.000,00 kn / do € 13.272 i do 50.000,00

kn / do € 6.636) odnose se na godišnji iznos podrške.

 1. Institucionalna podrška do 150.000,00 kn (do €19.908)

Udruge trebaju udovoljiti sljedećim uvjetima prijave:

 • udruga treba aktivno djelovati najmanje 5 (pet) godina od dana registracije do dana

raspisivanja ovog natječaja

 • udruga mora imati najmanje 2 (dvije) zaposlene osobe temeljem ugovora o radu na dan

raspisivanja natječaja ili će trebati zaposliti najmanje 2 (dvije) osobe temeljem ugovora o radu

po dobivanju podrške

 • udruga mora imati prihod od najmanje 200.000,00 kn u 2021. godini (moguće odstupanje do

minus 5%)

 • udruga u 2022. godini treba provoditi 3 projekta/programa te ih opisati pod II.1. do II.4. u

opisnom obrascu (napomena: pod projektom/programom se ne podrazumijeva institucionalna

podrška/osnovna djelatnost, obilježavanje obljetnica, izdavanje publikacija i sl.)

 • udruga u ovoj kategoriji ne može zatražiti podršku manju od € 13.272,01.

U kategoriji institucionalnih podrški do 150.000,00 kn (do € 19.908) dodijelit će se najviše pet (5)

podrški.

 1. Institucionalna podrška do 100.000,00 kn (do € 13.272)

Udruge trebaju udovoljiti sljedećim uvjetima prijave:

 • udruga treba aktivno djelovati najmanje 3 (tri) godine od dana registracije do dana

raspisivanja ovog natječaja

 • udruga mora imati najmanje 1 (jednu) zaposlenu osobu temeljem ugovora o radu na dan

raspisivanja natječaja ili će trebati zaposliti najmanje 1 (jednu) osobu temeljem ugovora o

radu po dobivanju podrške

 • udruga mora imati prihod od najmanje 100.000,00 kn u 2021. godini (moguće odstupanje

do minus 5%)

 • udruga u 2022. godini treba provoditi 2 projekta/programa te ih opisati pod II.1. do II.4. u

opisnom obrascu (napomena: pod projektom/programom se ne podrazumijeva

institucionalna podrška/osnovna djelatnost, obilježavanje obljetnica, izdavanje publikacija i

sl.)

 • udruga u ovoj kategoriji ne može zatražiti podršku manju od € 6.636,01.

U kategoriji institucionalnih podrški do 100.000,00 kn (do € 13.272) dodijelit će se najviše osam (8)

podrški.

 1. Institucionalna podrška do 50.000,00 kn (do € 6.636)

Udruge trebaju udovoljiti sljedećim uvjetima prijave:

 • udruga treba aktivno djelovati najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana

raspisivanja ovog natječaj

 • udruga ne mora imati zaposlene, ali može zaposliti jednu (1) osobu temeljem ugovora o radu

po dobivanju podrške

 • udruga mora imati prihod od najmanje 50.000,00 kn u 2021. godini (moguće odstupanje do

minus 5%)

 • udruga u 2022. godini treba provoditi 1 projekt/program te ga opisati pod II.1. do II.4. u opisnom obrascu (napomena: pod projektom/programom se ne podrazumijeva institucionalna podrška/osnovna djelatnost, obilježavanje obljetnica, izdavanje publikacija i sl.).

U kategoriji institucionalnih podrški do 50.000,00 kn (do € 6.636) dodijelit će se najviše devet (9)

podrški.

Prijava na natječaj podrazumijeva internetsku prijavu koja se vrši putem sustava www.financijskepodrske.hr.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je na propisan način postaviti u sustav www.financijskepodrske.hr do 16. rujna 2022. godine do 12:00 sati (podne).

 

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content