Inicijativa – Drveće za život

}

23. veljače 2022.

Drveće za život je poziv gradovima i regijama na sudjelovanje u inicijativi EU-a sađenja 3 milijarde stabala do 2030. godine.

Europski odbor regija pokrenuo je inicijativu Drveće za život, poziv na djelovanje za sve članice OR-a, ali i za gradove i regije diljem EU-a, kako bi doprinijeli u pošumljavanju i ekologizaciji urbanih područja. Inicijativa „Drveće za život“ dio je lokalne kampanje OR-a Zeleni plan na lokalnom nivou.

Kako biste se pridružili inicijativi Drveće za život, ispunite kratku online anketu.

Prema uputama, drveće se mora saditi ili nicati nakon 20. svibnja 2020. godine, a moraju se slijediti smjernice o pošumljavanju pogodnom za biološku raznolikost, izbjegavajući neprimjereno pošumljavanje osjetljivih staništa kao što su tresetna zemljišta i močvarna područja, dajući prednost autohtonim vrstama drveća kada je to moguće i sortama, ekotipovima i podrijetlima kojima se uzima u obzir potreba za otpornošću na klimatske promjene. Smjernice i kriteriji sudjelovanja dostupni su ovdje.

Pozivom na djelovanje Drveće za život potiče se svakog sudionika, a posebno članove OR-a, na sadnju drveća u svojoj regiji, gradu ili selu, po mogućnosti 30. svibnja 2022. godine, a najkasnije do 5. lipnja 2022. godine, tijekom Zelenog tjedna EU-a 2022., te na dijeljenje fotografija kako bi ih objavili i promicali kao doprinos pošumljavanju Europe.

OR će promovirati  i dati vidljivost svim zajedničkim obvezama, učvršćujući poruku da je globalno zatopljenje globalni izazov za koji su potrebna  lokalna rješenja.

Doprinosi gradova i regija u okviru Drveće za život izravno će se uračunati u obvezu od 3 milijarde dodatnih stabala i doprinijeti novoj strategiji EU-a za šume do 2030.

Drveće za život  jedan je od 10 poziva na akciju lokalne kampanje OR-a Zeleni plan na lokalnom nivou.

Prema Organizaciji ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, šume su neophodne za naše zdravlje i dobrobit planeta. Bogati su bioraznolikošću i iznimno su važni u borbi protiv klimatskih promjena. Među ostalim koristima, sadnja dodatnih 3 milijarde stabala diljem EU-a također će pomoći:

  • ohladiti zrak između 2ºC i 8ºC kada se strateški sadi u urbanim područjima
  • osigurati hranu, kao što su voće, orašasti plodovi i lišće
  • osigurati stanište i zaštitu biljaka i životinja, povećavajući bioraznolikost u gradovima.

Posljednje objave

Skip to content