I3 – Otvoreni su pozivi za novi instrument za ulaganja u međuregionalne inovacije

}

6. prosinca 2021.

Europska komisija je objavila prvi poziv na podnošenje projekata u okviru novog instrumenta za ulaganje u međuregionalne inovacije (I3).

I3 (Interregional Innovation Investment) je novi instrument za financiranje za razdoblje 2021.–2027. iz kojeg se dodjeljuje 570 milijuna eura za potporu komercijalizaciji i širenju međuregionalnih inovacijskih projekata u zajedničkim prioritetnim područjima pametne specijalizacije. Njime će se potaknuti razvoj europskih lanaca vrijednosti s izraženom kohezijskom dimenzijom jer će najmanje polovina njegova proračuna biti namijenjena slabije razvijenim regijama.

Temelji se na iskustvu s međuregionalnim pilot-aktivnostima i oslanja se na strategije pametne specijalizacije u okviru kohezijske politike. Provodi se pod izravnim upravljanjem Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) na temelju programa rada.

Instrumentom I3 podupirat će se partnerstva istraživača, poduzeća, civilnog društva i javnih uprava u utvrđivanju i preciziranju zajedničkih područja ulaganja. Podupirat će se i sinergija s djelovanjima u okviru programa Obzor Europa i Programa jedinstvenog tržišta.

Prvi poziv na podnošenje prijedloga za I3 vrijedan je 145 milijuna eura i obuhvatit će godine 2021. i 2022.

Pozivi na podnošenje projekata za I3 uključuju dvije komponente:

  1. komponenta – financijska i savjetodavna potpora za ulaganja u projekte međuregionalnih inovacija

Namijenjena je zrelim partnerstvima za ubrzavanje prihvaćanja inovativnih rješenja na tržištu i njihova širenja u zajedničkim prioritetnim područjima pametne specijalizacije, kao i za izradu portfelja investicijskih projekata. U okviru te komponente potiče se suradnja između razvijenijih i slabije razvijenih regija. Posebno je usmjerena na mala i srednja poduzeća te novoosnovana poduzeća kojima često nedostaju resursi za testiranje ideja, koncepata i inovacija.

  1. komponenta –  financijska i savjetodavna potpora za razvoj lanaca vrijednosti u slabije razvijenim regijama

Namijenjena je novim partnerstvima za ubrzavanje prihvaćanja inovativnih rješenja na tržištu i njihova širenja u zajedničkim prioritetnim područjima pametne specijalizacije, kao i za izradu portfelja investicijskih projekata. Svrha je te komponente povećati ponajprije sposobnost regionalnih inovacijskih ekosustava u slabije razvijenim regijama da sudjeluju u globalnim lancima vrijednosti, kao i sposobnost sudjelovanja u partnerstvima s drugim regijama.

Više informacija o samom Pozivu možete pronaći na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content