Financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

}

24. kolovoza 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

U svim odgojno-obrazovnim ustanovama provode se školski preventivni programi i dio su godišnjih planova i programa škola te je svrha poziva financijski poduprijeti provedbu preventivnih projekata u sklopu školskih preventivnih programa osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. Namjera poziva jest poboljšati kvalitetu, održivost i učinkovitost preventivnih intervencija koje se provode u sklopu odgojno-obrazovnog sustava prema preporukama utemeljenima na dokazima, a radi zadovoljavanja različitih potreba učenika te u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, kao i poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti preventivni projekt s ciljem razvoja kritičkog mišljenja i životnih vještina koje će omogućiti učenicima uspješno nošenje s izazovima rasta, razvoja i odrastanja te ih pripremiti za buduće situacije u kojima će donositi zdrave i prosocijalne odluke i izbore te ih pripremiti za stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima i to uz:

  • sveobuhvatan i strategijski pristup u provođenu aktivnosti školskih preventivnih programa
  • ciljeve, aktivnosti, metode i sadržaj preventivnog projekta planiranog u odnosu na značajke razvojne dobi, ključne razvojne zadatke te prema potrebama populacije s kojom se te aktivnosti planiraju provesti
  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
  • interaktivne i raznolike metode u provođenju projekta te osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, pravosudnim tijelima i policijom, stručnim i znanstvenim institucijama te drugim fizičkim i pravnim osobama koji ispunjavanju uvjete za preventivni rad s učenicima (npr. udrugama)
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Aktivnosti u sklopu preventivnih projekata mogu se provoditi tijekom školske godine 2021./2022.

Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava je 17. rujna 2021. godine.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Posljednje objave

Skip to content