EU programi i fondovi financirani iz proračuna EU-a i instrumenta NextGenerationEU

}

1. listopada 2021.

Novi okvir financijske potpore došao je ne samo s novim programima, već i s više sredstava.

Europska Komisija pokrenula je NextGenerationEU koja nudi obilje mogućnosti financiranja navedenih prema naslovima, klasterima, programima ili fondovima.

Mogućnosti financiranja osigurana kroz Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027. i NextGenerationEU.

Jedna od važnih tema je jedinstveno tržište, inovacije i digitalna Europa čiji je cilj pojačati ulaganja u područja kao što su istraživanje i inovacije, digitalna transformacija, strateška infrastruktura i jedinstveno tržište jer će oni biti ključni za budući rast. Možete pronaći mnoge programe na ovu temu, poput: Obzor Europa, InvestEU, Program za digitalnu Europu, među ostalima u kojima možete najbolje iskoristiti mogućnosti financiranja.

Druga važna tema je kohezija i vrijednosti koje podržavaju gospodarski oporavak i otpornost te drugi sve važniji ciljevi poput mladih, kreativnog sektora, vrijednosti, jednakosti i vladavine prava u kojima možete pronaći mnoge mogućnosti u programima poput Europskog fonda za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski fond (CF), REACT-EU, Erasmus+ i Europski korpus solidarnosti. Vrlo važno pitanje su prirodni resursi i okoliš. Europska komisija pokrenula je mogućnosti za ove teme kroz različite programe poput Europskog fonda za jamstvo poljoprivrede (EAGF), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EKSRP), Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, Programa za okoliš i klimatske akcije (LIFE).

Moguće je pronaći relevantnija pitanja u koje se regije mogu uključiti u migracije i upravljanje granicama kroz različite programe kao što su azil, fond za migracije i integraciju i fond za integrirano upravljanje granicom.

Europska komisija također je pokrenula različite mogućnosti na području sigurnosti i obrane te susjedstva i svijeta putem Europskog obrambenog fonda. Za svaku organizaciju diljem Europe postoji mnogo mogućnosti i važno je iskoristiti ih kako bi se stvorila jača i pravednija Europa.

Ovdje možete pronaći sve informacije o europskim programima i njihovim projektima.

Posljednje objave

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita i upis na studijske programe u akademskoj godini 2024./2025.

U svrhu sufinanciranja troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2024./2025.,Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni...

Skip to content