Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

}

2. ožujka 2023.

Ministarstvo kulture i medija, kao tijelo državne uprave nadležno za provedbu investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, u okviru inicijative C6. Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., objavljuje otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na energetsku obnovu zgrada koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, u stopostotnom su javnom vlasništvu, namijenjena su obavljanju kulturne djelatnosti i nisu oštećene u potresu. 

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi kojima je osnivač RH i/ili JLP(R)S i/ili su osnovane od strane ustanove kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.
 
U okviru poziva financirat će se izrada projektne dokumentacije, provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te dodatno provedba mjera za povećanje potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te provedba mjera ugradnje elemenata zelene infrastrukture i održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti. Izradu projektne dokumentacije moguće je financirati isključivo retroaktivno, a prijavitelj je obavezan dostaviti projektnu dokumentaciju u okviru projektne prijave. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete. Provedbom projekata potrebno je ostvariti godišnje uštede primarne energije od minimalno 30 %.
 
Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 39.816.842,52 eura (300.000.000,00 kuna), a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu RH. Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu je najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu 66.361,40 eura (500.000,00 kuna), a najviši 3.981.684,25 eura (30.000.000,00 kuna).
 
Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/pozivi).

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 17. travnja 2023. 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2023., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content