Dunavski centar za inovacije i transfer tehnologije Slavonija, Baranja i Srijem Ulazna točka

(DTC SBS Entry Point)

Ideja o osnivanju mreže Dunavskih centara za inovacije i transfer tehnologije (DTC) nastala je 2012. godine s ciljem održivog jačanja konkurentnosti gospodarskih subjekata u dunavskoj regiji, od strane njemačke pokrajine Baden-Württemberg i tadašnjeg povjerenika Europske komisije, prof. dr. sc. Norberta Höptnera.

DTC mreža okuplja znanstveno-istraživačke i poduzetničke potporne institucije u Podunavlju i obuhvaća 13 Dunavskih centara za inovacije i transfer tehnologije, koji djeluju u 9 zemalja. DTC mreža ujedno doprinosi kapitalizaciji i ostvarivanju ciljeva Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR).

RA VSŽ je ujedno i član radne skupine Prioritetnog područja PA8 EUSDR „Inovacije i transfer tehnologije“.

Osnovna zadaća DTC-a je povezivanje industrije/malog i srednjeg poduzetništva i sektora istraživanja i razvoja, širenje mreže i suradnja u zajedničkim projektima vezanima uz inovacije i transfer tehnologije, kako bi se osiguralo uključivanje međunarodnih stručnjaka u svakoj fazi.

Dunavski centar za inovacije i transfer tehnologije (DTC) djeluje u okviru RA VSŽ temeljem  Sporazuma o suradnji od 2016. godine, a 2019. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji s koordinatorom DTC mreže, Steinbeis 2i iz Stuttgarta, RA VSŽ je imenovana ulaznom točkom (Entry point) i glavnim koordinatorom aktivnosti DTC-a pod nazivom Slavonija, Baranja i Srijem (u nastavku teksta: DTC SBS) za područje 5 slavonsko-baranjsko-srijemskih županija.

43qz4q3t43

Dunavski centri za inovacije i transfer tehnologije doprinose izgradnji kapaciteta u cijeloj dunavskoj makroregiji provedbom treninga i radionica, vezano uz projektne prijedloge i provedbu projekata u području inovacija i transfera tehnologije, kojima Europska komisija pridaje veliko značenje.

RA VSŽ je ulazna točka za provedbu aktivnosti Dunavskog centra za inovacije i transfer tehnologije (DTC) za područje 5 slavonsko-baranjsko-srijemskih županija, a glavna zadaća DTC-a je kontinuirano povezivanje poslovnog sektora i znanstveno-istraživačkih institucija, čime se nastoji premostiti raskorak između istraživanja i inovacija pri stvaranju novih proizvoda i usluga, unaprjeđujući znanje i potičući međuregionalnu i transnacionalnu suradnju.

Ciljevi DTC mreže:

 • Podrška prijenosu inovacija i znanja na lokalnoj i regionalnoj razini u svrhu razvoja županije
 • Poboljšanje inovativnog okruženja za poduzetnike u regiji
 • Olakšavanje transnacionalnih istraživanja kako bi se podržao rast znanja
 • Povezivanje ljudi i organizacija u svrhu promoviranja prekograničnog protoka znanja
 • Olakšavanje prijelaza znanja u inovativna rješenja u cilju poticanja napretka
 • Stimuliranje kulture odgovornosti za dobrobit društva među svim dionicima stvaranja znanja i njegovog protoka

Članovi DTC mreže:

1. DTC Njemačka

Organizacija nositelj: Steinbeis 2i GmbH (S2i)

2. DTC Cluj-Napoca, Rumunjska 

     Organizacija nositelj:

Tehničko sveučilište Cluj-Napoca

     Regionalni uredi:

a) Sveučilište poljoprivrednih znanosti i veterinarstva Cluj-Napoca

b) Sveučilište Bobes-Bolyai Cluj-Napoca

c) Sveučilište medicine i farmacije Cluj-Napoca

d)Sveučilište Lucian Blaga Sibiu

3. DTC Bukurešt, Rumunjska

    Organizacija nositelj: Sveučilište tehničkih znanosti Bukurešt

4. DTC Craiova, Rumunjska

    Organizacija nositelj: IPA CIFFAT Craiova (Poduzetnički inkubator)

5. DTC CUAS, Austrija

    Organizacija nositelj: Koruško Sveučilište primijenjenih znanosti, Spittal

6. DTC Ruse, Bugarska

    Organizacija nositelj: Sveučilište Angel Kanchev, Ruse

7. DTC Novi Sad, Srbija

    Organizacija nositelj: Sveučilište u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

8. DTC Nitra, Slovačka

    Organizacija nositelj: Poljoprivredni fakultet Nitra

9. DTC Pannon, Mađarska

    Organizacija nositelj: Panonska poslovna mreža (PBN)

10. DTC Maribor, Slovenija

      Organizacija nositelj: Mariborsko Sveučilište

11. DTC Zagreb – CIRAZ, Hrvatska

       Organizacija nositelj: Hrvatska gospodarska komora

12. DTC Slavonija, Baranja i Srijem, Hrvatska

       Organizacija nositelj: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

       Regionalni uredi:

a) Eko-sustav d.o.o.

                   b) Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

13. DTC Iaşi, Rumunjska

       Organizacija nositelj: Tehničko sveučilište Gheorghe Asachi, Iaşi

Aktivnosti DTC SBS:

– Poticanje kontinuiranog prijenosa znanja i tehnologija

– Osiguranje naprednih potpornih usluga poduzetnicima u cilju povećanja razine dodane vrijednosti njihovih proizvoda

– Poticanje suradnje između znanstvene zajednice, poduzetništva i javne uprave

– Poticanje komercijalizacije rezultata znanstvenih istraživanja

 

Na temelju županijskih potreba i Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (RIS3), DTC SBS Ulazna točka je odgovorna za koordinaciju uspostavljenih regionalnih ureda, a trenutno egzistiraju dva regionalna ureda: Eko-sustav d.o.o., koji se bavi povezivanjem sektora energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i Fakultet agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka, koji djeluje na području poljoprivrede.

RA VSŽ i regionalni uredi su sudjelovali u raznim projektima na temelju članstva u DTC mreži u okviru različitih natječaja: Interreg DTP, programa FP7, Obzor2020 (Made in Danube, Danube S3 Cluster, Danube INCO.NET i drugi).

Prednosti sudjelovanja u DTC mreži:

 • Potpora lokalnom i regionalnog razvoju primjenom DTC instrumenata i DTC poslovnog modela:
 • Procjena inovacijskih kapaciteta tvrtke primjenom specifičnih alata (tehnološka ponuda, tehnološki zahtjev, analiza inovacijskih potencijala)
 • Mapiranje lokalnih i regionalnih dionika (četverostruki Helix pristup) i identifikacija i procjena potencijala suradnje za transfer tehnologije:

  – sveučilišta, instituti za istraživanje i razvoj, istraživači

  – mali i srednji poduzetnici, klasteri

  – javnopravna tijela, vladine institucije

  –  civilno društvo

 • Podrška mogućnostima suradnje unutar EEN mreže (European Enterprise NetworkEuropska poduzetnička mreža)
 • Sudjelovanje u projektima iz raznih izvora financiranja na razini DTC mreže (projekti vezani uz promociju konkurentnosti tvrtki, poticanje razvoja novih proizvoda/usluga, suradnje i povezivanja sveučilišta, istraživačko-razvojnih institucija i malih i srednjih poduzetnika, poticanje transfera inovacija)
 • Povezivanje s različitim dionicima na području Dunavske regije – mogućnosti otvaranja novih oblika suradnje i širenja mreže
 • Veća mogućnost plasiranja vlastitih projektnih ideja putem ostalih članova DTC mreže

DTC SBS kontinuirano informira 7 visokoobrazovnih ustanova na području Hrvatske, od kojih je 5 fakulteta u okviru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i Europska poslovna škola Zagreb, s kojima RA VSŽ ima potpisane Sporazume o stručnoj i znanstvenoj suradnji, o svim mogućnostima sudjelovanja u EU projektima, kao i mogućim prijavama na nagradne natječaje na razini EU.

Tijekom održavanja 8. godišnjeg foruma Strategije EU za dunavsku regiju u Bukureštu 2019. godine, upriličena je svečanost potpisivanja sporazuma za ulazak novih članica u DTC mrežu, pri čemu je dodijeljena Zahvalnica Vukovarsko-srijemskoj županiji za potporu radu DTC Slavonija, Baranja i Srijem Ulazna točka,  koju je u ime župana Bože Galića, primio ravnatelj RA VSŽ.

 

Pročitajte više na www.dtcnetwork.eu

Skip to content