Objavljeno: 12.03.2021.

EU NATJEČAJI

Drugi poziv na dostavu prijedloga 2021. – Potpore konsolidacije (ERC-2021-CoG)

22. veljače 2021. godine, Europska komisija je predstavila Radni program 2021. za Europsko vijeće za istraživanje.
Ovo je prvi program rada u okviru Horizon Europe - novog europskog okvira Programa istraživanja i inovacija za 2021.-2027.
Program sadrži tri glavna poziva za podnošenje prijedloga projekata za pogranične istraživačke akcije u ukupnom iznosu od 1,9 milijardi eura.
Europsko vijeće za istraživanje (ERC) nudi bespovratna sredstva vrhunskim istraživačima, gdje god se nalazili, koji su spremni doći ili ostati u Europi u potrazi za svojim znanstvenim i tehnološkim otkrićima koja mogu biti osnova novim industrijama, tržištima i socijalnim inovacijama budućnosti.

Tijekom cijelog dugoročnog proračuna EU-a 2021.-2027., Europsko vijeće za istraživanje treba primiti preko 16 milijardi eura iz programa Horizon Europe, što predstavlja povećanje od 22% u odnosu na program Horizon 2020.
Unutar nove serije natječaja, drugi objavljeni poziv ``Consolidator Grants`` će podržati vrhunske istraživače u pokretanju vlastitih neovisnih istraživačkih timova ili programa.

Poziv je objavljen 11. ožujka 2021. godine, s proračunom od 633 milijuna eura.

Potpore konsolidacije

Jeste li znanstvenik koji želi učvrstiti svoju neovisnost uspostavljanjem istraživačkog tima i nastavljanjem razvijanja uspješne karijere u Europi? ERC potpora konsolidacije može biti za vas. Također, možete se prijaviti ako ste nedavno stvorili neovisni, izvrsni istraživački tim te ga želite ojačati.

Prihvatljivi prijavitelji
Istraživači bilo koje nacionalnosti sa 7-12 godina iskustva od završetka doktorata (produženja su moguća pod određenim okolnostima: vidi najnoviji program rada ERC-a), sa znanstvenim dosjeom koji pokazuje veliko obećanje i izvrstan prijedlog istraživanja.
Prihvatljivi prijedlozi
Kriteriji
Prijave se mogu podnijeti u bilo kojem području istraživanja.
Dotacije ERC-a djeluju ``odozdo prema gore`` bez unaprijed određenih prioriteta.

Istraživanje lokacije mora se provoditi u javnoj ili privatnoj istraživačkoj organizaciji (poznatoj kao Host Institution - „HI“). To može biti institucija u kojem podnositelj zahtjeva već radi ili bilo koja druga koja se nalazi u nekoj od država članica EU ili pridruženih zemalja.

Zahtjeve ustanove domaćina za potporu ERC-a mora podnijeti jedan glavni istražitelj u suradnji s i u ime njihove institucije domaćina, koja se naziva pravna osoba podnositelj zahtjeva.

Potpore se dodjeljuju instituciji domaćinu s izričitom predanošću da ta institucija nudi odgovarajuće uvjete glavnom istražitelju za samostalnim usmjeravanjem istraživanja i upravljanjem njegovim financiranjem tijekom projekta. Prijava je moguća bilo kojoj vrsti pravne osobe, uključujući sveučilištima, istraživačkim centrima i poduzećima. Institucija domaćin mora imati legalno sjedište u nekoj od država članica EU-a ili nekoj od pridruženih zemalja.

Fond
Potpore konsolidacije se mogu dodijeliti do 2 milijuna eura na razdoblje od 5 godina (proporcionalno za projekte kraćeg trajanja). Međutim, dodatnih milijun eura se može staviti na raspolaganje za pokrivanje prihvatljivih troškova pokretanja za istraživače koji se sele iz treće zemlje u EU ili pridruženu zemlju i/ili kupnju glavne opreme i/ili pristup velikim objektima i/ili drugih većih troškova eksperimentalnog i terenskog rada.
Potpora ERC-a može pokriti do 100% ukupnih opravdanih izravnih troškova istraživanja uz doprinos od 25% ukupnih prihvatljivih troškova za neizravne troškove.
Upute za prijavu

Zahtjevi za ERC potpore mogu se podnijeti samo kao odgovor na poziv za dostavu projektnog prijedloga.
ERC svake godine raspisuje natječaje koji pokrivaju sva znanstvena područja.
Da bi zahtjev za potporu ERC-a bio potpun, mora sadržavati administrativne obrasce, prijedlog istraživanja i dodatne dokumente. Dovršeni prijedlog treba biti dostavljen do 20. travnja 2021. godine.

Skip to content