DR SHARE

  • Slika
  • Slika
  • Slika
Naziv projekta: Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation - DR SHARE
 
Izvor financiranja: Postupak dodjele bespovratnih sredstava „Poziv na podnošenje ponuda 2015 za projekte prevencije i pripravnosti u području civilne zaštite i onečišćenja mora“ (Grant Procedure "Call for proposals 2015 for prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution")
 
Ugovorna strana: European Commission, Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection - ECHO


Ukupna vrijednost projekta: 281.222 EUR
Sufinanciranje EU: 210.227 EUR (= 74,75 % od ukupne vrijednosti)
Početak projekta: 1.1.2016.
Trajanje projekta: 18 mjeseci
 
Nositelj projekta:
- Vukovarsko-srijemska županija
 
Partneri na projektu:

 Hrvatska:
- Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast;
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje;

 Srbija:
- Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine;
- Fond “Europski poslovi” AP Vojvodina;

 Bosna i Hercegovina:
- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavske županije.
 
 
Opći cilj projekta je učinkovito upravljanje rizicima u cilju smanjenja posljedica, intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa i velikih nesreća u cilju zaštite stanovništva, okoliša i imovine, a kroz dijeljenje najbolje prakse koja promiče zajedničko razumijevanje u međusektorskoj i prekograničnoj procjeni rizika.
 
Specifični ciljevi projekta:
1) Planiranje te kvaliteta i pravovremena provedba svih projektnih aktivnosti, uspostavljanje komunikacije između projektnih partnera te pravovremeno i kvalitetno pripremanje izvješća za Europsku komisiju
2) Razmjena iskustava i relevantnih podataka za kontrolu upravljanja rizicima
3) Omogućavanje odgovarajućeg informiranja i suradnje među parterima u vezi prevencije od rizika kroz prilagodbu modela tehnoloških simbola kontrole upravljanja rizicima
4) Olakšati upravljanje rizicima
5) Izrada IT alata za kontrolu upravljanja rizicima
6) Obuka osoblja koje upravlja rizicima za korištenje novih IT alata za kontrolu upravljanja rizicima. 
 
Jedan od ključnih rezultata projekta je inovativna softverska aplikacija kroz koju je implementiran niz standardiziranih postupaka kao i evidencija o svim sastavnicama civilne zaštite (fizičke osobe, pravne osobe te materijalno-tehnička sredstva).

Navedeni IT alat definira standardizirana izvješća koja se u uvjetima katastrofa razmjenjuju na prekograničnom području kako bi se ubrzalo djelovanje cjelokupnog sustava u kriznim stanjima, ali i mogućnost brže i učinkovitije procjene stupnja (snage) katastrofe te adekvatnu procjenu raspoloživih snaga civilne zaštite pojedine partnerske države kojom sustav civilne zaštite treba djelovati da bi se posljedice katastrofa smanjile na najmanju moguću mjeru.

Ovaj projekt i IT alat kao rezultat projekta DR SHARE pozicionira Vukovarsko-srijemsku županiju kao lidera na području unapređivanja sustava civilne zaštite.

O uspješnosti i važnosti koje projekt DR SHARE ima za našu županiju govori i činjenica da je 2018. godine na 10. međunarodnoj konferenciji Sigurnost gradova 2018 dobio nagradu za najbolji projekt sigurnosti u lokalnoj zajednici.