ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije

Naziv projekta: ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 10 – Tehnička pomoć

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Nositelj projekta: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Vrijednost projekta: 1.475.452,75 kn

Intenzitet potpore: 85%

Trajanje projekta: 1.9.2016. - 31.03.2019. (31 mjesec)
 
Ciljevi projekta:
1. Podizanje kompetencija djelatnika javnopravnih tijela u Vukovarsko-srijemskoj županiji za pripremu i provedbu projekata pružanjem savjetodavne podrške
2. Usmjeravanje razvojnih procesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji putem jačanja kapaciteta AR VSŽ Hrast za upravljanje projektima financiranim iz ESI fondova
3. Promocija ESI fondova provođenjem informativno-edukativnih aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije
 
Aktivnosti projekta:
1.       Savjetodavna podrška za pripremu i provedbu projekta
2.       Informativno-edukativne aktivnosti
3.       Jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora
 
Ukratko o projektu:
Projektom se želi pridonijeti usmjeravanju razvojnih procesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji u svrhu poboljšanja uvjeta za održivi razvoj, povećanje konkurentnosti i postizanja zadovoljavajuće razine kvalitete života putem jačanja kapaciteta AR VSŽ Hrast za upravljanje projektima financiranim iz ESI fondova, putem podizanja kompetencija djelatnika javnopravnih tijela u Vukovarsko-srijemskoj županiji za pripremu i provedbu projekata te putem promocije ESI fondova provođenjem informativno-edukativnih aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.