Objavljeno: 09.11.2020.

EU NATJEČAJI

COSME poziv 2020 - Sufinanciranje javne nabave konzorcija za inovacije

Pozivom se želi pridonijeti općem cilju „jačanja konkurentnosti i održivosti tvrtki iz EU-a, posebno MSP-a“. Osobito se očekuje da će ovaj poziv pridonijeti značajnom povećanju udjela MSP-a koja imaju pristup tržištu javne nabave. Poziv ima tri glavna cilja: potaknuti suradnju između javnih naručitelja radi promicanja korištenja javne nabave kako bi se doprinijelo razvoju inovativnih rješenja koja mogu odgovoriti na njihove potrebe, zatim povećati utjecaj javne nabave na inovacije. Javna nabava može se koristiti kao alat za poticanje inovacija u područjima od jakog javnog interesa, kao što su, na primjer, čista energija (doprinos pariškim ciljevima za borbu protiv klimatskih promjena) ili zdravstvo. To će zauzvrat potaknuti inovativne tvrtke iz EU-a, posebno mala i srednja poduzeća, da razviju nova rješenja za rješavanje društvenih izazova. Dok je treći cilj povezati i uspostaviti sinergiju s istraživačkim i inovacijskim projektima koje financira EU. To može biti relevantno posebno za druge projekte koje financira Komisija u vezi s nabavom inovacija.

Prihvatljive Aktivnosti: procjena potreba javnih naručitelja, tržišno savjetovanje, zajednički angažman na tržištu, izgradnja kapaciteta i koordinacija između javnih naručitelja, razvoj specifikacija, priprema i provedba natječajnog postupka, komunikacija o postignućima projekata.

Poziv je službeno otvoren od 29. listopada 2020 godine, rok za prijavu Faza I. je do 19. siječnja 2021. godine, dok je drugi rok za prijavu Faza II. do 8. lipnja 2021. godine. Proračun ukupno iznosi 5 milijuna eura.

Skip to content