Objavljeno: 16.11.2020.

EU NATJEČAJI

COSME Poziv 2020 - Europski program izvrsnosti klastera

Opći cilj ove akcije je ojačati izvrsnost upravljanja klasterima i olakšati razmjenu i strateško partnerstvo između klastera i specijaliziranih ekosustava i gradova diljem Europe, uključujući provedbu sheme mobilnosti „ClusterXchange“. Kako su visokokvalitetno upravljanje klasterima i strateške veze između klastera ključni elementi uspješnih klastera svjetske klase, cilj akcije je poticanje konkurentnosti MSP-a i pomoć tvrtkama u uspješnom pristupu globalnim tržištima.

Specifični cilj je poboljšati suradnju, umrežavanje i učenje klasterskih organizacija i njihovih članova u cilju profesionalizacije specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške koje se pružaju ili usmjeravaju malim i srednjim poduzećima. To će nadalje pridonijeti jačanju veza između europskih ekosustava i gradova u regionalnim i sektorskim silosima s ciljem podrške održivom međuregionalnom partnerskom procesu i zajedničkim akcijama za stratešku suradnju u različitim područjima industrijske specijalizacije povezane s industrijskom modernizacijom i poboljšanjem njihovog poslovnog okruženja i razvoju radne snage.

Prihvatljive Aktivnosti:
1. Aktivnosti jačanja izvrsnosti klastera:
Razvoj vještina upravljanja klasterom prema uslugama podrške malim i srednjim poduzećima s dodanom vrijednosti
Razvoj i primjena sveobuhvatnog portfelja novih usluga za članove klastera
Provedba zajedničkih aktivnosti, poput suradnje Business2Business (B2B) i Cluster2Cluster (C2C)
2. Provedba programa „ClusterXchange“: klasterske organizacije, mala i srednja poduzeća, proširene organizacije za podršku, pružatelji obuke, velike tvrtke i osoblje iz javnih vlasti i agencija za inovacije koje su aktivne u klasteru
3. Aktivnosti na terenu i podizanje svijesti: Podizanje svijesti o aktivnostima klastera i partnerstva i njihovom utjecaju unutar regija i šire, uključujući doseg i angažman ciljne skupine ClusterXchange

Važni dokumenti:
Upute za prijavitelje

Organizacije koje imaju pravo sudjelovanja:
Otvorena sljedećim tijelima ili institutima s pravnim statusom osnovanim na pokrivenim područjima:
- Bilo koja pravna organizacija
- Tijela ili instituti koji sudjeluju u programu moraju imati registrirano sjedište u nekoj od zemalja Europske unije (EU)

Skip to content