Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova namijenjen je područjima jedinica lokalne samouprave I., II. i III. skupine te jedinicama područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti.

Osmišljen je kao potpora u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova te pridonosi ostvarenju strateških ciljeva politike regionalnog razvoja utvrđenih u „Strategiji razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine“.

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu i proces evaluacije provelo je resorno ministarstvo u suradnji sa županijskim Regionalnim koordinatorima. Za područje Vukovarsko-srijemske županije odobreno je 15 projekata ukupne vrijednosti 3,8 milijuna kuna. Više informacija o projektima kojima će biti sufinancirana izrada projektne dokumentacije možete pogledati ovdje.