Županijska razvojna strategija za razdoblje do 2020. godine


Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), Vukovarsko-srijemska županija je u postupku izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine (ŽRS VSŽ 2020.), kao temeljnog strateškog planskog dokumenta jedinice područne (regionalne) samouprave, u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije, u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja, te na razvoj slabije razvijenih područja.

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije koordinira izradu ŽRS VSŽ 2020. sukladno Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe u kojima je detaljno opisan proces izrade i pripreme pojedinih dijelova.

U oblikovanju ŽRS VSŽ 2020., Vukovarsko-srijemska županija vodi se načelom partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora, te su sukladno tome, imenovani članovi Partnerskog vijeća za područje VSŽ i kao i članovi Radne skupine za izradu ŽRS VSŽ 2020.

PARTNERSKO VIJEĆE
Temeljem Uredbe o osnivanju, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15), a sukladno načelu ravnomjerne zastupljenosti različitih dionika razvoja s ovog područja Župan donosi Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća za područje Vukovarsko-srijemske županije (PV VSŽ). PV VSŽ je savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata te u njihovom vrednovanju.

U radu PV VSŽ sudjeluju predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, gradova i općina s područja Vukovarsko-srijemske županije, regionalnog koordinatora za područje Vukovarsko-srijemske županije, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije, sukladno propisima

SJEDNICE PARTNERSKOG VIJEĆA:   
RADNA SKUPINA:
Župan, 16. svibnja 2016. godine, svojom Odlukom imenuje Radnu skupine za izradu Razvojne strategije VSŽ  iz redova djelatnika Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, predstavnika upravnih odjela VSŽ, te predstavnika ostalih ključnih dionika razvoja VSŽ.

Odlukom se imenuju 4 Tematske skupine:

1. DRUŠTVO (demografija, socijalno uključivanje i usluge socijalne skrbi, društvena i zdravstvena infrastruktura, obrazovanje),
2. GOSPODARSTVO (opća gospodarska kretanja, tržište rada, poslovno okruženje, turizam i kultura),
3. PROSTOR I OKOLIŠ (kvaliteta okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima, primarna infrastruktura, infrastruktura za mobilnost i internetsku povezanost)
4. UPRAVLJANJE RAZVOJEM (institucionalna tijela u čijoj je nadležnosti upravljanje razvojem, administrativni kapaciteti)

Radna skupina sudjeluje u svim fazama izrade Razvojne strategije VSŽ, odnosno pri izradi analize stanja i SWOT analize, definiranju razvojnih potencijala i potreba, utvrđivanju vizije i ciljeva, prioriteta i mjera, odabiru razvojnih projekata kao i pri i praćenju provedbe Razvojne strategije VSŽ.
 
Donesena Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske SRPANJ 2017.
Održana tematska sjednica Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika PROSINAC 2016.
Održana deveta Proširena sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar STUDENI 2016.
Održana 21. sjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije STUDENI 2016.
Sastanak radne skupine za izradu Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine  LISTOPAD 2016.
Tematski radni sastanak "Turizam" za izradu Razvojne strategije VSŽ   LISTOPAD 2016.
Tematski radni sastanak "Promet" za izradu Razvojne strategije VSŽ   LISTOPAD 2016.
Sastanak radne skupine za izradu Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine LISTOPAD 2016.
Održane tri tematske radionice za izradu Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine  VELJAČA 2016.
Poziv na dostavu komentara za izradu Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine  STUDENI 2015.
Najava sastanka tematske radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije do 2020. godine – GOSPODARSTVO   STUDENI 2015.
Održane četiri tematske radionice za izradu Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine  LISTOPAD 2015.
Održana radionica ŽRS za drvni sektor  LISTOPAD 2015.
Najava sastanaka tematskih radnih skupina za izradu Županijske razvojne strategije do 2020. godine  LISTOPAD 2015.
Održana radionica ŽRS – sektor gospodarstva  LISTOPAD 2015.
Održana radionica za pripremu SWOT analize za potrebe izrade ŽRS  SRPANJ 2015.

 
STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Vukovarsko-srijemska županija je, 31. svibnja 2017. godine, donijela Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine“. Ista se temelji na prethodno dobivenim mišljenjima od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, od 18. studenog 2016. godine, (KLASA:351-03/16-04/1477, URBR:517-06-2-1-2-16-2), u kojemu je navedeno da je za Razvojnu strategiju Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine potrebno provesti postupak strateške procjene kao i  mišljenju od 22. ožujka 2017. godine, (KLASA:UP/I 612-07/17-71/28, URBROJ:517-07-2-1-16-4), u kojemu je navedeno kako je za Razvojnu strategiju Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine obvezna provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 

Stranica