OBAVIJEST temeljem natječaja za radno mjesto voditelj projekta u Odjelu za pripremu programa i projekata

KLASA: 112-01/21-01/05
URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-16
Vinkovci, 22. travnja 2021. godine

OBAVIJEST

Temeljem natječaja za radno mjesto voditelj projekta u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 04. ožujka 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/05, URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-1, provedenog pisanog testiranja te usmenog razgovora, izabrana je sljedeća kandidatkinja:

ANĐELKA KRSTIĆ – VINKOVCI

O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena.

S poštovanjem,

Predsjednica povjerenstva
Zrinka Lončar, mag.oec.

Skip to content