WiFi4EU: Danas, 15. svibnja u 13 sati, registrirane jedinice lokalne samouprave mogu započeti s prijavom za sredstva EU za financiranje bežičnih pristupnih točaka na javnim mjestima

Slika /slike svibanja/WiFi4EU.jpg
Prvi poziv za prijavu općina i gradova će se otvoriti danas, u utorak, u 13:00 sati (CEST). Kroz ovaj poziv neke od 1.183 jedinica lokalne samouprave će ostvariti WiFi4EU vaučer vrijedan 15.000 EUR za financiranje Wi-Fi opreme te instalaciju opreme na javnim mjestima. Nakon primitka vaučera, jedinice lokale samouprave će trebati osigurati sigurne Wi-Fi usluge, bez naknade i bez oglašavanja na rok od najmanje 3 godine.
 
Financiranje će biti osigurano samo za mreže koje ne dupliciraju već postojeće privatne ili javne besplatne Wi-Fi usluge slične kvalitete na istim javnim prostorima. Da bi bile prihvatljive za prijavu, jedinice lokalne samouprave trebaju se registrirati putem WiFi4EU.eu web portala. Navedeni portal otvoren je 20. ožujka (vidjeti objavu za medije: objava za medije) putem kojega se do sada registriralo preko 17.000 jedinica lokalne samouprave. Odabir prijava provest će se na principu „najbrži prst“ (engl. „first-come, first-served“). Da bi osigurala uravnoteženu geografsku distribuciju među zemljama članicama EU, svaka država će dobiti najmanje 15, a najviše 95 vaučera. Današnji poziv je prvi od ukupno pet (5) poziva koji će biti objavljeni do 2020. godine.
 
Više informacija možete pronaći ovdje:


Pisane vijesti