​Studijsko putovanje u Bruxelles

  • Slika /slike/bris2.jpg
  • Slika
  • Slika
U razdoblju od 8. do 12. listopada 2018. delegacija Vukovarsko-srijemske županije koju predvodi župan Božo Galić i koju čini ukupno 16 osoba - predstavaka upravnih odjela Vukovarsko-srijemske županije te predstavnika Razvoje agencije Vukovarsko-srijemske županije, sudjeluje u studijskom posjetu institucijama EU u Bruxelles za vrijeme Europskog tjedna regija i gradova.

Navedeno putovanje dio je aktivnosti projekta „ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije“ prijavljenog u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poziv na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć“, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.475.452,75 kn, od čeka EU financira 85%, upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dok je posredničko tijelo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt je započeo 1. rujna 2016. godine, traje do 31. ožujka 2019. a želi pridonijeti usmjeravanju razvojnih procesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji u svrhu poboljšanja uvjeta za održivi razvoj, povećanje konkurentnosti i postizanja zadovoljavajuće razine kvalitete života putem jačanja kapaciteta RA VSŽ za upravljanje projektima financiranim iz ESI fondova, putem podizanja kompetencija djelatnika javnopravnih tijela u Vukovarsko-srijemskoj županiji za pripremu i provedbu projekata te putem promocije ESI fondova provođenjem informativno-edukativnih aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.
 
Ispred RA VSŽ na studijskom putovanju sudjeluju ravnatelj g. Ilija Cota, viša savjetnica u Odjelu za provedu programa i projekata gđa Ivana Marjanović, viša savjetnica za financije gđa Sanda Čavar, stručna savjetnica za pravne poslove gđa Karla Jukić te savjetnik u Odjelu za pripremu programa i projekata Danijel Naletilić
 

Pisane vijesti