​Sastanak projektnog tima "Sigurnim korakom do vlastitog posla"

  • Slika /slike svibanja/slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
Dana 11. srpnja 2018. godine u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije održan je sastanak projektnog tima.
 
Na sastanku je bilo prisutno 9 predstavnika ispred nositelja i partnera. 
Raspravljalo se o brošuri koju treba izraditi te katalogu poslovnih ideja kojeg izrađuje radna skupina na projektu "Sigurnim korakom do vlastitog posla". Sljedeći sastanak dogovoren je za petak 13.07. kada će se detaljnije razraditi informacije i podaci. 
 
Sastanak je započeo u 09:00, a završio je u 10:00 sati.  


Pisane vijesti