Projekt Transnacionalna suradnja s ciljem transformacije znanja u utržive proizvode i usluge za održivo dunavsko društvo budućnosti - Made in Danube

Slika /slike svibanja/intereg_manjaslika.jpg
Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije je u razdoblju 1.1.2017. – 30.6.2019. godine provela projekt Made in Danube u ulozi projektnog partnera, uz nositelja projekta Steinbeis-Europa-Zentrum (Njemačka) i ostalih 16 europskih partnera iz 10 Podunavskih zemalja.

Projekt je proveden u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014.-2020., a financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, ukupne vrijednosti 1.901.275,00 eura.

Glavni cilj projekta je stvaranje poboljšanih uvjeta za inovacije u programskom području, uz povezivanje i razvoj održivog partnerstva između znanstveno-istraživačkih institucija i malog i srednjeg poduzetništva na transnacionalnoj razini.

U okviru provedbe projekta realizirana su 3 pilot projekta - lokalna akcijska plana: pametna/precizna poljoprivreda, bioenergija i održivo šumarstvo kao prioriteti za Dunavsku regiju.

Pilot projekt održivog šumarstva, provodit će se na području Vukovarsko-srijemske županije.

Provedeni intervjui sa znanstveno-istraživačkim institucijama i malim i srednjim poduzetnicima su poslužili za mapiranje stanja u sektoru šumarstva i drvne industrije i mogućnostima poboljšanja kroz povezivanje sa stručnjacima na razini Dunavske regije.

U okviru projekta su izrađeni edukativni moduli, koje možete aktivirati na slijedećim poveznicama: 

International Partnership Training

Social Innovation Training

Technology Transfer Training

Innovation Management Training


Pisane vijesti