Projekt "Logistički centar Vukovar" predstavljen u Linzu

Slika /arhiva/Linz.jpg
U Linzu je održan 5. sastanak Upravljačke skupine Prioritetnog područja 1a  - riječni transport, EU strategije za dunavsku regiju, na koji je pozvana gđa. Dragica Karaić, kao nacionalni koordinator Prioritetnog područja 8 „Podrška razvoju konkurentnosti, uključujući razvoj klastera“, da održi izlaganje na temu „Current developments in EUSDR Priority Area 8 on competitiveness and potential links with Priority Area 1a on inland waterways". Od strane Ministarstva poduzetništva i obrta predloženo je da temi doprinese i predstavnik Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST, g. Zvonimir Čordašić, zamjenik direktora s izlaganjem projekta pod nazivom „Logistički sustav Vukovarsko-srijemske županije“.
 
U sklopu promišljanja razvoja Vukovarsko-srijemske županije kao tzv. „pametne regije“ kao jedan od do sada nedovoljno istraženih i valoriziranih resursa apostrofiran je geostrateški položaj županije. AR VSŽ Hrast definirala je tijekom proteklog razvoja projektnu ideju „Razvoj logističkog sustava Vukovarsko srijemske županije“.  U tijeku je priprema za izradu cjelovite analize prometno logističkog sektora po tri osnovne transportne komponente: unutarnji vodni putevi, željeznički transport i cestovni transport.
 
Kao jedna od značajnih komponneti razvoja sektora transporta i logistike VSŽ je već definirani projekt „Logistički centar Vukovar“, koji će biti naslonjen na novu luku Vukovar (tzv. Istočna luka Vukovar), a nalazit će se u sklopu nove projektirane Županijske zone Vuka.  Projekt „Logistički centar Vukovar“ Vukovarsko-srijemske županija prijavila je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja u fondova EU pod nazivom „Program pripreme i provedbe razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz strukturnih fondova EU“.
 
Obzirom da je na dnevnom redu sastanka Upravnog odbora bila i točka naslovljena kao "Aktualna zbivanja u EUSDR prioritetno područje 8 o konkurentnosti i potencijalne veze s prioritetnim područjem 1a na unutarnjim plovnim putovima",  a posvećena je strateškim i političkim pitanjima značajnim za odnose između podunavskih zemalja Upravni odbor je predložio da se sa hrvatske strane prezentira jedan projekt od strateškog značaja za istočni dio dunavske regije.
 
Formiranje suvremenog logističkog centra u skladu je s europskim standardima i kvalitetom izvedbe u cilju osiguranja okvira za ekonomski isplativo i dugoročno samoodrživo funkcioniranje.
 
Logistički centar Vuka će biti centar (hub) za područje šire regije u ovom dijelu Istočne Europe, u kojem će se odvijati sve aktivnosti koje se odnose na prijevoz, logistiku i distribuciju robe, (za nacionalni i međunarodni tranzit), za najraznovrsnije subjekte/korisnike usluga na komercijalnoj osnovi.
 
Realizacijom projekta “Formiranje i razvoj logističkog sustava Vukovarsko-srijemske županije“ područje Županije, a i ostatka regije dobilo bi na značaju u puno širem regionalnom smislu. Ovo bi u konačnici  rezultiralo značajnim razvojem logističkog sektora, kao i cijelog niza novih vezanih djelatnosti, privlačenjem investicija i povećanjem konkurentnosti gospodarstva i područja u cjelini.
 
Kako u ovom dijelu dunavske regije ne postoji logistički centar pogotovo sa orijentacijom na intermodalni transport, a koji je od izuzetnog značaja za intenziviranje i kvalitetan transport roba, što u konačnici povećava konkurentnost gospodarstva i cijele regije, Ministarstvo poduzetništva i obrta pozvalo je Vukovarsko-srijemsku županije i Agenciju Hrast da prezentira ovaj projekt. Projekt je u okviru zajedničke prezentacije sa gđom Dragicom Karajić, voditeljicom Uprave za programe EU, bilateralne ugovore i međunarodne insitutiucije Ministarstva poduzetništva i obrta prezentirao koordinator projekta za VSŽ Zvonimir Čordašić.
 
Upravni odbor se vrlo pohvalno izrazio o ovom projektu i posebno potvrdio njegov značaj,  jer se razmatra kao sastavni dio cjelovitog logističko-transportnog sustava regije sa poveznicama na željezničku komponentu (revitalizacija željezničkog kolodvora Vinkovci), cestovnu komponentu (granični prijelaz Bajakovo i povezivanje s RoLa terminalom Spačva) i naravno plovnog puta (Luka Vukovar i Županijska poduzetnička zona Vuka).

Imajući u vidu da je Strategija EU-a za dunavsku regiju (EUSDR) usvojena od strane Europske komisije jedan skup makro-regionalnih strategija, gdje se prije svega u okviru podunavskih zemalja  nastoji stvoriti sinergija i koordinacija između postojećih politika i inicijativa koje se odvijaju preko Podunavlja, ocijenjeno je da ovaj i ovakvi projekti definitivno doprinose ciljevima startegije i donese cijeli niz koristi kako zemlji u kojoj se odvijaju, tako i svim susjednim zemljama u regiji, a u ovom slučaju osim RH i  Srbiji, Bosni i Hrecegovini, Madžarskoj i Bugarskoj.


Pisane vijesti