PPRR: Za još 4 projekta s područja VSŽ odobreno 2,6 mil kuna

Slika /arhiva/MRRiFEUa.jpg
ZAGREB, 6.04.2017. - U okviru Programa podrške regionalnom razvoju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 2017. godinu odobrena su i 4 projekta s područja Vukovarsko-srijemske županije, ukupne vrijednosti sufinanciranja 2.604.000,00 kn.
 
Odobreni su projekti gradova Županje, Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije. Projekt Vukovarsko-srijemske županije: Sanacija krovišta Dvodjelsko-tehničke škole Vinkovci, sa sufinanciranjem MRRFEU u iznosu 704.000,00 kn pripremila je Agencija za razvoj HRAST.
 
Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.
 
Ovim godišnjim programom Ministarstvo podržava razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.
 
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u:
·         III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
·         I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave).
·         II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
Na razini Republike Hrvatske ukupno su odobrena 134 projekta, ukupne vrijednosti sufinanciranja MRRFEU 45 milijuna kuna.

www.mrrfeu.hr


Pisane vijesti