Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto Višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
Klasa: 112-01/19-01/08
Urbroj: 2196/1-16-04/1-19-33
U Vinkovcima, 01. srpnja  2019. godine 
 
 
 
 
Poziv na razgovor  kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
 
Sukladno pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za 
Provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, od 18. lipnja 2019. godine, KLASA: 112-01/19-01/08, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-32, na usmeni dio, razgovor, poziva se 
 
 
1. NIKOLINA REKIĆ - VINKOVCI
 
 
Usmeni dio, razgovor, će se održati u srijedu, 03. srpnja 2019. godine u 08:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednik povjerenstva
Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.


Pisane vijesti