Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika Odjelu za provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
Klasa: 112-01/19-01/11
Urbroj: 2196/1-16-04/1-19-38
U Vinkovcima, 15. srpnja  2019. godine 
 
 
 
Poziv na razgovor  kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
 
Sukladno pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, od 2. srpnja  2019. godine, KLASA: 112-01/19-01/11, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-35, te dopuni poziva od 3. srpnja 2019. godine, KLASA: 112-01/19-01/11, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-36,  na usmeni dio, razgovor, pozivaju se sljedeći kandidati: 
 
 
1. PETAR TOMIĆ – VINKOVCI
2. NELA KONČURAT – ZADAR
3. MARIJA PAZMAN - IVANKOVO
 
 
 
 
Usmeni dio, razgovor, će se održati u srijedu, 17. srpnja 2019. godine u  13,00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
Vedrana Džoić, dipl. oec.


Pisane vijesti