Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto Višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
Klasa: 112-01/19-01/07
Urbroj: 2196/1-16-04/1-19-9
U Vinkovcima, 26. lipnja 2019. godine
 
 
 
 
Poziv na razgovor  kandidata za radno mjesto Višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
 
Sukladno pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, od 13. lipnja  2019. godine, KLASA: 112-01/19-01/07, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-8, na usmeni dio, razgovor, poziva se
 
 
  1. SUZANA KOVAČEVIĆ – ZAGREB
 
 
          Usmeni dio, razgovor, će se održati u petak, 05. srpnja 2019. godine u 15:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci.
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
Zrinka Lončar, dipl. oec.


Pisane vijesti