Poziv na pismeno testiranje kandidata za radno mjesto VIŠEG SAVJETNIKA u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
Klasa: 112-01/19-01/07
Urbroj: 2196/1-16-04/1-19-8
U Vinkovcima, 13. lipnja 2019. godine
 
 
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
         
          Uvidom u pristigle prijava na natječaj za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 29. svibnja 2019. godine, KLASA: 112-01/19-01/07, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja:
 
  1. SNJEŽANA KOVAČEVIĆ – OSIJEK
  2. SUZANA KOVAČEVIĆ – ZAGREB
 
 
          Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u petak, 21. lipnja 2019.  godine u  12,00  sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća:
 
  1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
  2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
  3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
  4. Zakon o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
  5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
  6. Poznavanje engleskog jezika
         
 
 
          Na usmeni dio, razgovor, pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
          Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
Zrinka Lončar, dipl. oec.


Pisane vijesti