Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije

Slika /slike svibanja/ispit .jpg
KLASA: 112-01/18-01/02
URBROJ: 2196/1-16-04-01/3-18-30
Vinkovci, 05. lipnja 2018. god.
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA
 u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije 
 
 
                  Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Razvojnoj  agenciji Vukovarsko-srijemske županije objavljenog 22. svibnja 2018., KLASA: 112-01/18-01/02, URBROJ: 2196/1-16-04-01/3-18-1na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
 1. ŽELJANA GRANCARIĆ MITROVIĆ, Vinkovci
 2. GORDANA MARINIĆ, Vinkovci
 3. IGOR ŠTRAPAJEVIĆ, Vinkovci
 4. BRANIMIR LUKAČEVIĆ, Štitar
 5. MILAN BUNJEVAC, Vinkovci
 6. BRANIMIR PRANJIĆ, Štitar
 7. DRAGICA VORGIĆ, Tovarnik
 8. TOMISLAV PRGIĆ, Retkovci
 9. HRVOJKA BABIĆ, Ivankovo
 10. HRVOJE BEGOVIĆ, Vinkovci
 11. ANA BRIŠEVAC, Nuštar
 12. ANA GAGRO, Vinkovci
 13. LJUBICA KLJUNIĆ, Nuštar
 14. TOMISLAV RAŠIĆ, Vinkovci
 15. MARIJANA SIMON, Vinkovci
 16. TIHANA MAJDANDŽIĆ, Vinkovci
 17. JELENA VESELČIĆ, Vinkovci
 18. MIHAELA MAGDIĆ, Vinkovci
 19. KATARINA PENIĆ, Cerić
 20. IVANA KORDIĆ, Vođinci
 21. IVA BRKIĆ, Stari Mikanovci
 22. SONJA-JOSIPA ŽALAC, Vinkovci
 
                  Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe testiranju koje će se održati u srijedu 13. lipnja 2018.godine u 10 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
 1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 2. Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17)
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17)
 1. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
 2. Poznavanje engleskog jezika 
 3. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: ra-vsz.hr)
 4. Poznavanje sustava fondova EU u RH (izvor: strukturnifondovi.hr)
 5. Poznavanje rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (izvor: lpz-vsz.hr)
 
 
Na usmeni dio, razgovor pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije do petka 15. lipnja 2018.godine. 
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
 
 
 
 
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Zrinka Lončar, dipl. oec.

Pisane vijesti