Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
Klasa: 112-01/19-01/10
Urbroj: 2196/1-16-04/1-19-34
U Vinkovcima, 02. srpnja  2019. godine 
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
Uvidom u pristigle prijava na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 13. lipnja 2019. godine, KLASA: 112-01/19-01/10, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
 
1. IVAN DRAGIČEVIĆ - VINKOVCI
2. BLAŽENKA CEROVČEC - VINKOVCI
3. TOMISLAV PRGIĆ – RETKOVCI
4. VALENTINA ŠAKIĆ ŠIMAK – SLAKOVCI
5. VLATKA ĆOSIĆ - OSIJEK
6. IVANA BUBALO BALAŠKO - VINKOVCI
7. MAJA BEGIĆ -VINKOVCI
8. EMA TOPALOVIĆ – KOMLETINCI
9. HRVOJE GELO – VINKOVCI
10. ADELA JURIĆ – VINKOVCI
11. MARIJA SARAČEVIĆ – VINKOVCI
12. MARIJA PAZMAN – IVANKOVO
13. PERO GILJA – NUŠTAR
14. PETAR TOMIĆ – VINKOVCI
15. MARIJANA BAGARIĆ – VINKOVCI
16. ROBERT-ZORAN JONJIĆ – VINKOVCI
17. INES KREŠIĆ – VUKOVAR
18. NEDA VUČKOVIĆ – VUKOVAR
19. ZVONIMIR GUTIĆ – GUNJA
20. ANA-MARIJA VUGREK – VINKOVCI
21. IVA DRLJO – VINKOVCI
22. MIRELA MATOVINA – NUŠTAR
23. SONJA-JOSIPA ŽALAC – VINKOVCI
24. ANITA VUKOJEVIĆ – VINKOVCI
25. ĐURO DARKO CERANČEVIĆ – IVANKOVO
26. LJUBICA KLJUNIĆ – CERIĆ
27. DRAGICA VORGIĆ – TOVARNIK
28. SANDRA ZELIĆ – OSIJEK
29. SLAĐANA LOVRIĆ – ZAGREB
30. BILJANA KRNJAIĆ - VINKOVCI
 
 
 
Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u petak,  12. srpnja 2019.  godine u  12:00  sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Poznavanje sustava fondova EU u RH (izvor: www.strukturnifondovi.hr)
7. Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015)
8. Poznavanje engleskog jezika
 
 
 
Na usmeni dio, razgovor, pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata. 
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
Vedrana Džoić, dipl. oec.


Pisane vijesti