Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika

Slika /slike/poziv.jpg
KLASA: 112-01/19-01/01
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-73
Vinkovci, 23. siječnja 2019. god.
 
               
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika
u Odjelu za pripremu programa i projekata
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
                Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika (Odjel za pripremu programa i projekata) u Razvojnoj  agenciji Vukovarsko-srijemske županije objavljenog 04. siječnja 2019., KLASA: 112-01/19-01/01, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-2 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja:
 
 1. Mateja Hojsak, Nuštar
 2. Kristina Jozić, Vinkovci
 3. Svetlana Opačić, Vinkovci
 4. Anita Monar, Petrovci
 5. Marina Monar, Petrovci
 6. Magdalena Kerić, Komletinci
 7. Josip Jovanić, Osijek
 8. Matej Jurković, Vinkovci
 9. Vlatka Ćosić, Osijek
 10. Gojko Soldo, Soljani
 11. Barbara Šušić, Mirkovci
 12. Sanja Bartulović, Vinkovci
 13. Ivana Perkunić, Vinkovci
 14. Ivona Balić, Osijek
 15. Josip Knežević, Vukovar
 16. Sarah Pšenica, Vukovar
 17. Andreja Grubišić Đuran, Nuštar
 18. Kristina Antukić, Vinkovci
 19. Ivan Cvrković, Vinkovci
 20. Filip Majstorović, Cerna
 21. Marija Đaković, Vinkovci
 22. Melita Svećnjak, Jarmina
 23. Jelena Toth, Vinkovci
 24. Ana Papić Matić, Privlaka
 25. Maja Begić, Vinkovci
 26. Tatjana Benić, Andrijaševci
 27. Antonija Jelić, Ivankovo
 28. Iva Bekavac, Vinkovci
 29. Renato Đurđević, Đakovo
 30. Magdalena Živković, Andrijaševci
 31. David Šimić, Vinkovci
 32. Robert Zoran Jonjić, Vinkovci
 33. Nikolina Jurišić, Cerna
 34. Marija Saračević, Vinkovci
 35. Ana Puljić, Vinkovci
 36. Slađana Bičanić, Vinkovci
 37. Ivan Jezidžić, Vinkovci
 38. Melita Bašić Palković, Subotica
 39. Martina Matić, Bošnjaci
 40. Deni Sabljić, Vinkovci
 41. Dragica Vorgić, Tovarnik
 42. Neda Vučković, Vukovar
 43. Marina Čolić, Županja
 44. Marina Katić, Cerna
 45. Ivona Bijelonjić, Vukovar
 46. Ivana Biuklić, Nijemci
 47. Ruža Tovilo, Vukovar
 48. Ana Cvitković, Vođinci
 49. Martina Maričić, Tovarnik
 50. Marijana Klaus Kršić, Vinkovci
 51. Marina Relja, Županja
 52. Anita Vukojević, Vinkovci
 53. Božana Galac, Tenja
 54. Marijana Starčević, Slavonski Brod
 55. Marinela Rajković, Vinkovci
 56. Tomislav Rac, Andrijaševci
 57. Ana Nuić, Cerić
 58. Lucija Cvitković, Vinkovci
 59. Matea Strunje, Vinkovci
 60. Zvonimir Gutić, Gunja
 61. Valentina Mataija, Vinkovci
 62. Martina Janega, Bapska
 63. Jasmina Rot, Osijek
 64. Ana Kovačević, Vinkovci
 65. Marija Stričević, Ivankovo
 66. Marko Mikulec, Jarmina
 67. Anamarija Rogić, Vukovar
 
                Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe testiranju koje će se održati u četvrtak 31. siječnja 2019. godine u 09:00 sati, na adresi Glagoljaška 27a, Vinkovci, u Velikoj županijskoj vijećnici.
Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
Područja koja će se testirati su sljedeća:
 
 1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17)
 5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
 6. Poznavanje sustava fondova EU u RH (izvor: www. strukturnifondovi.hr)
 7. Poznavanje engleskog jezika
 
                Na usmeni dio, razgovor pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
                Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
Predsjednik povjerenstva
                                                                                                                                    Zrinka Lončar, dipl. oec.
 

Pisane vijesti