Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/18-01/06
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-11
Vinkovci, 14. siječnja 2019. god.
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika
u Odjelu za provedbu programa i projekata
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
                Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika (Odjel za provedbu programa i projekata) u Razvojnoj  agenciji Vukovarsko-srijemske županije objavljenog 27. prosinca 2018., KLASA: 112-01/18-01/06, URBROJ: 2196/1-16-04/1-18-2 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja:
 
 1. GABRIJELA GRGURIĆ - VINKOVCI
 2. IRENA DOMINIKOVIĆ – ŽUPANJA
 3. MARIJA BANOVIĆ – VINKOVCI
 4. MATEJA ŠIMUNOVIĆ – VINKOVCI
 
                Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe testiranju koje će se održati u ponedjeljak, 21. siječnja 2019. godine u 09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
Područja koja će se testirati su sljedeća:
 
 1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17)
 5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
 6. Poznavanje sustava fondova EU u RH (izvor: www. strukturnifondovi.hr)
 7. Teoretsko poznavanje provedbe EU projekata -Priručnik za korisnike v.2.0
(izvor: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf)
 1. Poznavanje njemačkog jezika
 
                Na usmeni dio, razgovor pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
                Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije u utorak, 22. siječnja 2019. godine.
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
Predsjednik povjerenstva
Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.

Pisane vijesti