Poziv na kongres o ruralnom turizmu u Osijeku

Slika /arhiva/kongres logo.jpg

Od 23. do 26. svibnja 2012. godine u Osijeku, održat će se treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu.

Od 23. do 26. svibnja 2012. godine u hotelu Osijek u Osijeku, održat će se treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu. 
Prijava za sudjelovanje je putem on-line registracije na: http://www.kongres-seoskog-turizma.org/registracija.php

 
KOTIZACIJA Iznos kotizacije za prijave i
uplate do 10.05.2012.
Iznos kotizacije za prijave i
uplate nakon 10.05.2012.
Sudionici kongresa 750,00 kn / 100 EUR 900,00 kn / 120 EUR
Turistička seljačka gospodarstva 450,00 kn / 60 EUR 600,00 kn / 80 EUR
Studenti (preddiplomski i diplomski studij) i umirovljenici 450,00 kn / 60 EUR 600,00 kn / 80 EUR
Osobe u pratnji 450,00 kn / 60 EUR 600,00 kn / 80 EUR
 
KOTIZACIJA SADRŽAVA:
• Prijavu za sudjelovanje na Kongresu
• Pozivnicu i nazočnost na svečanom otvaranju Kongresa (23.05.2012.)
• Knjigu sažetaka
• Zbornik radova – naknadno nakon kongresa
• Ostale kongresne materijale
• Četiri coffe break-a
• Pozivnica i sudjelovanje u svečanom programu i dodjeli priznanja (25.05.2012.)
• Obilazak grada Osijeka
• Prisustvo ostalim događanjima tijekom trajanja Kongresa (prezentacije, domjenci i sl.)
• Postkongresni izlet (26.05.2012.)
 
NAPOMENA:
• Kotizaciju plaćaju svi sudionici kongresa
• Sudionici koji plaćaju nižu kotizaciju organizatoru trebaju dostaviti dokaz o statusu
• U slučaju nedolaska kotizaciju ne vraćamo
 
UPUTE O UPLATI KOTIZACIJE:
• Kotizaciju molimo platiti na Udrugu Klub članova „Selo“ Radnička cesta 52/I (Green Gold centar),10000 Zagreb, Hrvatska; OIB 89313718238
• Na žiro račun broj 2360000 –1101545376, poziv na broj 2305-OIB (obavezno upisati OIB uplatitelja)
• Uplata: najkasnije do 16.05.2012. godine, prema uputama u tablici
 
Detaljniji raspored programa kongresa kao i prijavni obrasci te ostale informacije bit će dostupne na redovno ažuriranim internetskim stranicama Kongresa: www.kongres-seoskog-turizma.org
 


Pisane vijesti