​Potpisan ugovor za projekt „Rekonstrukcija zgrade Centra za socijalnu skrb Županja“ u čijoj pripremi je sudjelovala Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Slika /slike svibanja/gabžalac.jpg
U srijedu 13. lipnja 2018., ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric i ravnatelj Centra za socijalnu skrb Županja Saša Užarević potpisali su ugovor za projekt „Rekonstrukcija zgrade Centra za socijalnu skrb Županja“ ukupne vrijednosti 1.167.850,35 kuna, od čega su EU sredstva 1.106.250,35 kuna. Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, zajedno s Centrom za socijalnu skrb Županja, sudjelovala je u pripremi projekta putem kojeg  će se rekonstruirati i modernizirati postojeća infrastruktura Centra za socijalnu skrb Županja s ciljem prilagodbe prostora korisnicima koji su pripadnici ranjivih skupina. Na taj način doprinijet će se i procesu deinstitucionalizacije ranjivih skupina društva te njihova inkluzija u lokalnu zajednicu iz koje potječu, uključivanje u mrežu postojećih i novih socijalnih izvaninstitucionalnih usluga u zajednici – prije svega jačanjem mreže udomiteljskih obitelji (kvantitativno i kvalitativno).

Na svečanosti potpisivanja ugovoreno je ukupno devet projekata financiranih EU sredstvima. Više info možete pronaći ovdje

Izvor slike: https://strukturnifondovi.hr/ministrica-zalac-u-2018-ugovoreno-vec-80-novih-projekata-iz-eu-fondova/

Pisane vijesti