OTVORENI NATJEČAJI IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Slika /arhiva/esf_rljp.jpg

U svrhu ostvarenja prioriteta i specifičnih ciljeva navedenih u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, čija se realizacija financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, tijekom prosinca 2016. godine objavljena su tri poziva na dostavu projektnih prijedloga. 

U svrhu ostvarenja prioriteta i specifičnih ciljeva navedenih u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, čija se realizacija financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, tijekom prosinca 2016. godine objavljeni su sljedeći pozivi na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva):

 
  • “UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE“
Status: otvoren od 12.12.2016. do 28.02.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Područje: Socijalna uključenost, kultura

Prijavitelji: organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sažetak: Sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima važan je aspekt uključenosti u društvo, a ograničeni pristup toj vrsti aktivnosti može rezultirati smanjenim mogućnostima za mlade da razviju društvene veze te vještine i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju. Stoga je ovaj Poziv usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Ukupni iznos Poziva – 18.000.000,00 HRK
Minimalni iznos po projektu – 100.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu – 1.000.000,00 HRK (ovisno o skupini aktivnosti na koju se projektni prijedlog odnosi)
Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Umjetnost i kultura za mlade“ možete pronaći OVDJE


  • PODRŠKA RAZVOJU PARTNERSTAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA ZA PROVEDBU PROGRAMA DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA
Status: otvoren od 23.12.2016. do 28.02.2017.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Područje: civilno društvo

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Sažetak: Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja. Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

Ukupni iznos Poziva – 27.000.000,00 HRK
Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu – 1.200.000,00 HRK

Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ možete pronaći OVDJE.

 
  • “UNAPRJEĐENJE PISMENOSTI – TEMELJ CJELOŽIVOTNOG UČENJA“

Status: otvoren od 29.12.2016. do 27.03.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: osnovne i srednje škole
Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja (TIMSS 2015., PISA 2012, PIRLS, ESLC 2011 i  ICILS 2013. ), hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti. Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
 
Ukupni iznos Poziva – 26.775.000,00 HRK
Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HRK

Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“  možete pronaći OVDJE.

Za sve dodatne informacije vezane uz navedene natječaje Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast stoji na raspolaganju, kao i po pitanju pripreme i provedbe projekata temeljenih na ovim natječajima.


Pisane vijesti