Održan seminar za pripremu i provedbu projekata

Slika /arhiva/PCM1.jpg

Od 11. do 15. ožujka 2013. godine održan je seminar pod nazivom „Priprema i provedba razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“ na kojem su sudjelovala 22 polaznika.

U prostorijama Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. u razdoblju od 11. do 15. ožujka 2013. godine održan je seminar pod nazivom „Priprema i provedba razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“ na kojem su sudjelovala 22 polaznika.

Polaznici seminara odslušali su module o EU fondovima, potrebnoj projektnoj dokumentaciji, postupku prijave projekta na natječaja, zatim procesu ugovaranja, praćenja i evaluacije.

Nakon odslušanog teoretskog dijela polaznici su sudjelovali na izradi konkretnih projektnih prijedloga. Predavačica na seminaru bila je gđa. Gordana Stojanović koja ima veliko iskustvo u obuci polaznika za pripremu i provedbu EU projekata.


Pisane vijesti