Održan prvi radni sastanak Akcijske grupe za izradu Operativnog plana cikloturizma u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Slika /arhiva/tURIZAM/Cikloturizam/DSC04943.JPG
VINKOVCI, 26.05.2017. – U prostorijama Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije dana 25.05.2017. održan je prvi radni sastanak na kojoj su zainteresirani dionici raspravljali o izradi Operativnog plana kao dijela projekta „Podizanje razine kvalitete i prepoznatljivosti cikloturističkih ruta na području VSŽ“. Riječ je o projektu vrijednom 350.000,00 kuna kojem je nositelj Vukovarsko-srijemska županija, a koji je odobren u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini Ministarstva turizma RH.

Ovaj Projekt je usklađen sa Strategijom razvoja turizma Vukovarsko-srijemske županije kroz Mjeru 1.1. Poticanje stvaranja novih turističkih proizvoda i Mjeru 1.2. Obnova i izgradnja turističke infrastrukture.

U okviru ovog projekta provest će se aktivnosti:
1.       Izrade Operativnog plana za razvoj cikloturizma na području VSŽ
2.       Postavljanja biciklističkih stanica
3.       Edukacije za bike&bad smještaj
4.       Postavljanja znakova za bike&bed smještaj
5.       Izrade podloge, dizajn i tisak biciklističke karte
6.       Izrade mobilne aplikacije

Preduvjet provedbe aktivnosti je izrada Operativnog plana za razvoj cikloturizma na području VSŽ te je tim povodom i održan prvi radni sastanak na kojem su zainteresirani dionici preuzeli obveze potrebne za pripremu i izradu ovog dokumenta. Ovom sastanku su nazočili zamjenik direktora Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Mario Bušić, voditelj Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje u AR Hrast dr. sc. Ivan Ambroš, pročelnik UO za turizam i kulturu VSŽ Viktor Lukačević, pročelnik UO za gospodarstvo i regionalni razvoj VSŽ Zdenko Podolar, direktorica Turističkog ureda VSŽ Rujana Bušić Srpak te pročelnica UO za kulturu i turizama Grada Vukovara Marina Sekulić sa suradnicima. 


Pisane vijesti