Obavijest o mogućnosti prijave na poziv Projekti civilnog društva (Europa za građane)

Slika /slike svibanja/SLIKA Obavijest o mogućnosti prijave na poziv Projekti civilnog društva.jpg
Svrha poziva je podržati projekte koje promiču transnacionalna partnerstva i mreže koje izravno uključuju građane. Ti projekti okupljaju građane različitih profila u aktivnostima izravno povezanim s politikama Unije, kako bi im se pružila prilika aktivno sudjelovati u procesu kreiranja politika Unije na područjima koja su povezana s ciljevima Programa. To se može postići u svim fazama, sa svim institucionalnim sugovornicima, a posebno uključuje: utvrđivanje dnevnog reda, zagovaranje tijekom pripremne faze i pregovaranje o prijedlozima politika, pružanje povratnih informacija o relevantnim inicijativama. U tu svrhu, ti će projekti pozivati građane da djeluju zajedno ili raspravljaju o višegodišnjim prioritetnim temama Programa na lokalnoj i europskoj razini. 
 
Projekt bi se trebao sastojati od poticanja i organiziranja razmišljanja, rasprava ili drugih aktivnosti povezanih s višegodišnjim prioritetnim temama Programa. Predloženim aktivnostima treba se osmisliti praktična rješenja za suradnju ili koordinaciju na europskoj razini. Projekti bi trebali aktivno uključivati građane i imati svrhu postavljanja temelja ili razvoj dugotrajnog umrežavanja između organizacija koje su aktivne u području Programa.  
 
Projekt civilnog društva mora sadržavati najmanje dvije od sljedećih vrsta aktivnosti:
Promicanje društvenog angažmana i solidarnosti: aktivnosti koje promiču raspravu / kampanje / akcije na teme od zajedničkog interesa u okviru prava i odgovornosti građana Unije i povezivanje s europskim političkim programom i procesom donošenja politika.
Prikupljanje mišljenja: aktivnosti čiji je cilj prikupljanje pojedinačnih mišljenja građana koji favoriziraju vertikalni pristup  (uključujući korištenje društvenih mreža, webinara itd.) i medijsku pismenost.
Volontiranje: aktivnosti koje promiču solidarnost među građanima Unije i šire.
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
Javna tijela ili neprofitne organizacije s područja: 
država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska , Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija.
država trećih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo (Ovo označavanje ne dovodi u pitanje pozicije o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju neovisnosti Kosova).
* Najmanje dvije države članice EU-a moraju biti uključene u projekte civilnog društva.
 
Trenutno 40 organizacija traže suradnike/partnere za ovaj Poziv – potencijalne suradnike potražite ovdje.
 
Rok za prijavu: 1. rujna 2020. godine
 
Više o samom pozivu, kao i prijavu možete potražiti ovdje.
 
Dokumenti u svezi Programa "Europa za građane" dostupni su na sljedećoj poveznici.


Pisane vijesti