Natječaj za višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata