Natječaj za višeg stručnog suradnika u Odjelu za pripremu programa i projekata