MGIPU: Odobreno 3 mil. kuna za 20 projekata iz VSŽ

Slika /arhiva/mgipulogoo.jpg
ZAGREB, 5.04.2017. - U okviru javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama, odobreno je 3.062.000,00 kn za 20 projekata s područja Vukovarsko-srijemske županije.
 
Odobreni su projekti Andrijaševaca, Bogdanovaca, Borova, Cerne, Drenovaca, Ivankova, Jarmine, Lovasa, Negoslavaca, Otoka, Privlake, Tompojevaca, Vinkovaca, Vođinaca, Vrbanje, Vukovara i Županje. Odobren projekt Općine Cerna Saniranje oštećenih dijelova nogostupa u Kolodvorskoj ulici za kojeg je odobreno 250.000,00 kn pripremila je Agencija za razvoj HRAST.
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je popis odobrenih zahtjeva za financiranje ukupno 336 projekata namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2017. godinu.

Na javni poziv Ministarstva za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama koji je objavljen 27. siječnja 2017. godine pristiglo je 779 zahtjeva gradova i općina.

U Državnom je proračunu za ovu namjenu osigurano 40 milijuna kuna.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:
  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
  • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja. 
www.mgipu.hr


Pisane vijesti