Informativna radionica za Poziv "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju"

Slika /slike/mbozic.jpg
Osijek, 18. siječnja 2019. - u Auli Rektorata, Sveučilište J.J.Strossmayera s početkom u 9:30, održava se informativna radionica za Poziv "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju".

Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj poziv sastoji se od ideje da se učenjem uz rad prije svega omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje pridonose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja.

Specifično, u sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja uz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima i povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa.

Na radionici sudjeluje viša savjetnica Marija Božić, savjetnica Danijela Barišić i viši stručni suradnik Mihovil Smiljanić ispred Odjela za provedbu programa i projekata u RA VSŽ. Pisane vijesti