46 projekata vrijednosti 130 milijuna eura

Slika /arhiva/župan1.png
Na području Vukovarsko-srijemske županije, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u pripremi je 46 lokalnih i regionalnih razvojnih projekata s ukupnim indikativnim iznosom od 130 milijuna eura.

U 2012. godini Vukovarsko-srijemskoj županiji je odobreno sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije za 11 lokalnih projekata, i to u okviru Potprograma II Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“, gdje je po broju odobrenih projekata i po ukupnom iznosu povučenih sredstava Vukovarsko-srijemska županija ostvarila najbolji rezultat u konkurenciji svih županija. Nakon izrade projektne dokumentacije za svih 11 projekata, koja je u tijeku, pokrenut će se projekti vrijednosti 15 milijuna eura.

U 2013. godini je za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije, također u okviru Potprogram II MRRFEU „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“ Vukovarsko-srijemska županija prijavila 22 projekta. Indikativna vrijednost tih projekata nakon izrade projektne dokumentacije je 188.193.690,89, odnosno više od 25 milijuna eura.

Za Potprogram I MRRFEU u 2013. godini - „Priprema regionalnih razvojnih projekata“, na području Vukovarsko-srijemske županije prijavljeno je 13 regionalnih razvojnih projekata s ukupnim indikativnim iznosom od 684.643.500,00 kn odnosno više od 90 milijuna eura. Dio prijavljenih projekata s detaljnijim informacijama može se vidjeti ovdje.


Pisane vijesti