18. Sjednica Županijske skupština Vukovarsko - srijemske županije

Slika /slike svibanja/20190528_093409.jpg
Dana, 28. svibnja 2019. 9:00 sati, u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima, započela je 18. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE.
 
Na dnevnom redu danas će se predstavljati i raspravljati o sljedećim točkama dnevnoga reda:
 
1. Izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 218. godine.
2. Prijedlog I. izmjene i dopune proračuna VSŽ za 2019. godinu, te prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu.
3. Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu, te Prijedlog odluke o davanu suglasnosti Upravi za ceste VSŽ za kreditno zaduženje.
4. Godišnje izvješće o poslovanju Plinare Istočne Slavonije d.o.o. za 2018. godinu.
5. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice VSŽ za 2018. godinu.
6. Izvješće o radi u poslovanju za 2018. godinu Opće županijske bolnice (Vukovar i Vinkovci). 
7. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu Domova zdravlja Vinkovci, Vukovar i Županja.
8. Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu VSŽ.
9. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije.
10. Prijedlog Programa javnih potreba i sredstava u području zdravstva za koja se izdvajaju sredstva iz proračuna VSŽ za 2019. godinu.
11. Izvješća o radu za 2018. godinu Centra za socijalnu skrb (Vinkovci, Vukovar i Županja).
12. Izvješće o radu za 2018. godinu Doma za starije i nemoćne osobe (Vinkovci, Vukovar, Ilok)
13. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Vukovarsko-srijemske nžupanije za 2019. godinu.
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ  „Ivan Meštrović“ Drenovci.
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca portonika Općinskog suda u Vinkovcima.
16. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta sa socijalnu skrb VSŽ.
17. Prijedlozi rješenja o dopuni Rješenja o imanovanju članova Upravnog vijeća Općih županijskih bolnica Vinkovci i Vukovar i bolnice hrvatskih veterana
 
Ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije na 18. sjednici Županijske skupštine VSŽ sudjeluju zamjenica ravnatelja Marija Dević i računovotkinja  Mirjana Jurkić, dipl. oec.
 


Pisane vijesti