Ruralni razvoj i poljoprivreda

Činjenica, da je 90% područja Republike Hrvatske ruralni prostor, a Vukovarsko-srijemska županija poljoprivredni kraj, ukazuje na važnost i perspektive u radu ovog odjela u sklopu organizacijskog ustrojstva Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemkse županije. Aktivnosti koje provodi RA VSŽ imaju za cilj doprinijeti razvoju konkurentnog poljoprivrednog sektora, te dati poticaj suvremenom konceptu ruralnog razvoja u suradnji sa javnim i poslovnim sektorom na lokalnoj i regionalnoj razini.


Aktivnosti usmjerene na ruralni razvoj i poljoprivredu:

  • Priprema projektnih prijedloga – nacionalni i EU fondovi
  • Realizacija modela ruralnog razvitka
  • Program razvitka seoskog prostora
  • Marketinška priprema poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
  • Program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina
  • Savjetovanje vezano uz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  • Provedba lokalnih strategija – LEADER pristup
  • Izrada i provedba programa edukacije
  • Poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi (izrada planova ulaganja, gospodarskih programa, priprema natječajne dokumentacije)
  • Poticanje organizacijskog i interesnog povezivanja proizvođača (zadruge/clusteri)