Kontinentalna Hrvatska (NUTS 2)

Republika Hrvatska dijeli se na 2 statističke regije – Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku (regiju). Riječ je o novoj klasifikaciji koja se primjenjuje od 1. siječnja 2013. (DZS), a za potrebe Kohezijske politike od 1. srpnja 2013. (nakon pristupanja Europskoj uniji).

O NUTS-u (fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques –  hrv. Klasifikacija prostornih jedinica za statistiku):

Statistička klasifikacija koja služi za prikupljanje, obradu, analizu i publiciranje statističkih prostornih podataka na razini Europske unije.

NUTS je višerazinska klasifikacija kojom se prostorne jedinice razvrstavaju u različite razine temeljem broja stanovnika.

Pojam NUTS se primjenjuje od datuma ulaska države u članstvo EU, a do datuma ulaska se koristi pojam prostornih jedinica za statistiku koje se definiraju u skladu s kriterijima za primjenu NUTS-a, Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog Parlamenta i Vijeća o 26. svibnja 2003. o uspostavi Zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS).

NUTS - financijsko i razvojno značenje:

Podloga je za određivanje prihvatljivosti prostornih jedinica za korištenje fondova Europske unije u okviru Kohezijske politike, ujedno predstavlja prostornu razinu na kojoj se mogu izrađivati programski dokumenti za potrebe Kohezijske politike.

Prema nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica iz 2007. godine Hrvatska je bila podijeljena na 3 statističke regije, a Vukovarsko-srijemska županija, s još 7 županija, nalazila se u Panonskoj Hrvatskoj, te su zajedno činile 45.5% BDP po stanovniku u 27 zemalja Europske unije (EU27) (Sjeverozapadna Hrvatska 78.3% BDP po stanovniku EU 27, Jadranska Hrvatska 62.1% BDP po stanovniku EU 27).

Izmjenom statističkih regija, VSŽ postala je sastavni dio Kontinentalne (regije) Hrvatske sa 64.1% BDP po stanovniku EU 27 (Jadranska Hrvatska 62.1% BDP po stanovniku EU 27).

Ovim izmjenama sva područja RH dobila su mogućnost korištenja sredstva iz Strukturnih fondova s najvećim stupnjem povoljnosti najmanje do 2027. godine. Omogućena je veća razina državnih potpora korisnicima na području sjeverozapadne Hrvatske, te je zbog uključenosti grada Zagreba povećan ukupni apsorpcijski kapacitet RH (po prethodnoj klasifikaciji grad Zagreb kao najrazvijenije područje ne bi više bio u prilici apsorbirati značajna sredstva). Isto tako, olakšano je planiranje i provedba razvojnih projekata zbog jednakih pravila na cijelom teritoriju RH, kao i  administrativno praćenje provedbe Operativnih programa.          

Važno je naglasiti da nova podjela i dalje omogućuje fleksibilnost u pogledu usmjeravanja sredstava na pojedina područja unutar statističkih regija. Sve hrvatske regije bit će pogodne za financiranje u okviru cilja 1 Kohezijske politike (Konvergencija) najmanje do 2027.g.

Nova klasifikacija omogućit će korištenje više od 1 milijarde eura svake iduće godine, te će  osigurati veću ukupnu apsorpciju sredstava iz EU fondova.PRIORITETI PANONSKE HRVATSKE DEFINIRANI U STRATEGIJI REGIONALNOG RAZVOJA RH: