Razvoj ljudskih potencijala

Razvoj ljudskih potencijala temelji se na mogućnostima koje pruža Europski socijalni fond (ESF), kojem je osnovni cilj smanjenje razlika u životnom standardu u državama članicama EU kroz promicanje ekonomske i socijalne kohezije. Europski socijalni fond godišnje izdvaja 10 milijardi eura kojima se želi poboljšati život milijuna građana EU. U Republici Hrvatskoj prioritetna područja financiranja putem ESF-a su zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uklučivanje te razvoj civilnog društva.
Aktivnosti usmjerene na razvoj ljudskih potencijala:
 • Praćenje natječaja i informiranje korisnika o mogućnostima financiranja
 • Priprema projektnih prijedloga za nacionalne i EU fondove
 • Priprema i izrada dokumentacije za potrebe apliciranja na natječaje
 • Stručna podrška u pripremi projektne dokumentacije
 • Provedba projekata
 • Izrada i provedba programa edukacija
 • Izrada studija predizvodljivosti i izvodljivosti
 • Uspostava i razvoj partnerstava na lokalnoj razini
 • Tehničko tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje VSŽ
 • Koordiniranje i poticanje aktivnosti koje doprinose razvoju ljudskih potencijala na području VSŽ
 • Kordiniranje i sudjelovanje u izradi županijske razvojne strategije i drugih sektorskih strateških razvojnih dokumenata na području županije
 • Provedba javne nabave