DOPUNA - Poziva na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika Odjelu za provedbu programa i projekata

Klasa: 112-01/19-01/11
Urbroj: 2196/1-16-04/1-19-36
U Vinkovcima, 03. srpnja  2019. godine 
 
 
 
 
DOPUNA 
 
 
Poziva na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
U već objavljenom pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije vrši se dopuna na način da se poziva 
 
 
 
31. VALENTINA ŠAKIĆ – ŠIMAK - SLAKOVCI
 
 
 
U ostalom dijelu poziv na pisano testiranje  ostaje neizmijenjen.
 
 
 
 
 
 
Predsjednik povjerenstva
Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.


Pisane vijesti