Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto referenta za knjigovodstvene poslove u Uredu ravnatelja

KLASA: 112-01/19-01/12
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-14
Vinkovci, 2. srpnja 2019. god.
 
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto referenta za knjigovodstvene poslove
u Uredu ravnatelja
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto referenta za knjigovodstvene poslove u Uredu ravnatelja u Razvojnoj  agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 13. lipnja 2019., KLASA: 112-01/19-01/12, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
1. ĐURĐICA HERVOEVIĆ, VINKOVCI
2. IVANA BUBALO BALAŠKO, VINKOVCI
3. VUKOVIĆ SELMA, VINKOVCI
4. EMA TOPALOVIĆ, VINKOVCI
5. MARIJANA BAGARIĆ, VINKOVCI
6. SNJEŽANA TUCAKOVIĆ, VINKOVCI
7. HRVOJKA ANDRIĆ, VINKOVCI
8. MELANIJA ČURČINAC, ČAKOVCI
9. IRENA MATIĆ SALOPEK, STARI MIKANOVCI 
 
Pozivaju se gore navedeni kandidati da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 11. srpnja 2019. godine u 09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19)
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
3. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 147/14, 123/17, 118/18) (NN 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19)
4. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18 )
5. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
6. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
7. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
 
 
Na usmeni dio, razgovor pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
                                                                                                                                    Vedrana Džoić, dipl. oec.


Pisane vijesti