Poziv na razgovor kandidata - Odjel za provedbu programa i projekata

            
KLASA: 112-01/18-01/06
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-11
Vinkovci, 21. siječnja 2019. god.
 
 
Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu
programa i projekata 
u
Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije

 
 
  Sukladno pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije od 14. siječnja 2019., KLASA: 112-01/18-01/06, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-11, na usmeni dio, razgovor poziva se:
 
  1. GABRIJELA GRGURIĆ - VINKOVCI
 
 
Usmeni dio, razgovor će se održati u utorak, 22. siječnja 2019. godine u 09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          Predsjednik povjerenstva
                                                                                                                           Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.

 


Pisane vijesti