Rad s poduzetnicima – savjetovanje

Put poduzetnika od ideje sve do konačne realizacije uspješnog poduzetničkog poduhvata može biti dug i težak. Agencija nastoji pomoći poduzetnicima koji se obrate za savjet i daje im stručnu pomoć u pokretanju poduzetničkog poduhvata, ali i rješavanju problema u poslovanju. Savjetovanje se odnosi na mogućnosti ulaska u posao, oblicima registracije, programima potpora i poticajima, kreditno savjetovanje, ali i mnogim drugim oblicima savjetovanja od interesa za poduzetnike i njihova poduzeća i ideje.