Poduzetništvo

Agencija provodi cijeli niz aktivnosti s ciljem razvoja potencijala Vukovarsko-srijemske županije u području malog gospodarstva, unapređivanju kapaciteta gospodarskih subjekata za izradu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima iz tuzemnih i EU fondova, pružanja podrške poduzetnicima u smislu savjetovanja i informiranja, razrade poslovne ideje i izrade poslovnog plana, promocije poduzetništva s ciljem njegovog rasta, razvoja poduzetničke potporne infrastrukture, poboljšanja uvjeta za istraživanje i razvoj, transfer tehnologije te rast gospodarstva utemeljenog na znanju.

Aktivnosti usmjerene na razvoj poduzetništva su:
  • Edukacija i trening poduzetnika
  • Informiranje i savjetovanje poduzetnika o programima poticanja
  • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija
  • Praćenje natječaja za financiranje projekata vezanih za malo i srednje poduzetništvo raspisanih od strane Ministarstava RH i fondova EU
  • Priprema i provedba projekata uključujući i svu prateću dokumentaciju koji se prijavljuju na javne pozive za dodjelu bespovratnih potpora, a namijenjeni su financiranju aktivnosti nužnih za razvoj sektora MSP-a općenito u kojima su prihvatljivi nositelji projekata jedinice lokalne/regionalne samouprave, poduzetničke potporne institucije i subjekti malog gospodarstva
  • Razvoj potporne poduzetničke infrastrukture
  • Upravljanje jamstvenim fondovima u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom i resornim ministarstvom
  • Suradnja sa nacionalnim, županijskim i lokalnim tijelima, te međunarodna suradnja s ciljem razvoja sektora malog i srednjeg poduzetništva